• Print
  • Email

Λίγα λόγια για τα δικαιώματα των παιδιών στη βρεφική ηλικία

Συνήθως αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες των βρεφών και αυτό δεν είναι δύσκολο καθώς, όταν κλαίνε, δεν μας αφήνουν να τις ξεχάσουμε. Είναι εύκολο λοιπόν να βλέπουμε τα βρέφη μας ως υποκείμενα αναγκών. Ωστόσο, πόσο εύλογο είναι να θεωρούμε το μωρό μας ως υποκείμενο ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεσμικά κατοχυρωμένων; Η απάντηση είναι ότι τα βρέφη, εκτός από ανάγκες, έχουν και δικαιώματα σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού η οποία είναι νόμος με αυξημένη τυπική ισχύ στην Ελλάδα (Νόμος 2101/92 ΦΕΚ Α΄192). Επίσης η αλήθεια είναι πώς η βρεφική/νηπιακή ηλικία είναι κρίσιμη χρονική περίοδος για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Είναι η αφετηρία μίας δυναμικής διαδικασίας η οποία διαρκεί μέχρι την ενηλικίωση (0-18 ετών).

Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού η παραδοσιακή άποψη πώς η βρεφική/νηπιακή ηλικία είναι μία χρονική περίοδος κοινωνικοποίησης ενός ανώριμου ανθρώπινου πλάσματος έχει δώσει τη θέση της στην άποψη πώς το παιδί και σε αυτή την ηλικία πρέπει να είναι υποκείμενο σεβασμού ως άτομο και μέλος μίας οικογένειας, μίας κοινότητας και της κοινωνίας. Τα πρώτα χρόνια αποτελούν τη βάση για τη φυσική και την ψυχική υγεία, τη συναισθηματική ασφάλεια, την πολιτισμική και την ατομική ταυτότητα και τις αναπτυσσόμενες ικανότητες του παιδιού.

Για το παιδί είναι μία κρίσιμη περίοδος γοργής ανάπτυξης σε ότι αφορά το σώμα και το νευρικό του σύστημα, την κινητικότητά του, τις επικοινωνιακές του δυνατότητες τις νοητικές του ικανότητες, καθώς και μία περίοδος συνεχών αλλαγών των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων του. Το παιδί στη φάση αυτή έχει ανάγκη από γαλούχηση, προστασία, συναισθηματική φροντίδα και κατάλληλη καθοδήγηση, όπως επίσης για χρόνο και χώρο για κοινωνικό παιχνίδι, εξερεύνηση και μάθηση. Η επιβίωση, η ευεξία, και η ανάπτυξη των βρεφών/νηπίων εξαρτώνται από αυτούς με τους οποίους σχετίζονται δηλαδή τους γονείς, τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας αλλά και τους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους. Τα νήπια, ιδιαίτερα, μπορούν να δημιουργούν σημαντικούς δεσμούς και με άλλα παιδιά και μέσα από τις σχέσεις τους μαθαίνουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, να επιλύουν συγκρούσεις, να τηρούν συμφωνίες και να γίνονται υπεύθυνα.

Το παιδί κατανοεί τις διαστάσεις του φυσικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντός του και μαθαίνει σταδιακά μέσα από τις δραστηριότητές του αλλά και την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Οι εμπειρίες της ανάπτυξης, όμως, διαφέρουν από παιδί σε παιδί ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά του (π.χ τυχόν ύπαρξη αναπηρίας), το γένος, τις συνθήκες ζωής, την οργάνωση της οικογένειας, τις συνθήκες φροντίδας και την εκπαίδευσή του. Επίσης οι εμπειρίες αυτές διαμορφώνονται και από τα πολιτισμικά πρότυπα για τις ανάγκες και τη φροντίδα του παιδιού και για τον ρόλο του στην οικογένεια και την κοινότητα.

Επομένως, επειδή τα βρέφη/νήπια δημιουργούν δυνατούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους γονείς και τους φροντιστές τους, όσοι έχουμε αναλάβει την ανατροφή, τη φροντίδα, την προστασία και την καθοδήγηση των βρεφών/νηπίων πρέπει να σεβόμαστε την ατομικότητα του παιδιού, τις αναπτυσσόμενες ικανότητές του, τα διαφορετικά του ενδιαφέροντα και παράλληλα τις εμπειρίες της ανάπτυξης και τις προκλήσεις που κάθε παιδί ξεχωριστά αντιμετωπίζει, ως αφετηρία για την υλοποίηση των δικαιωμάτων του, σε αυτή την κρίσιμη φάση της ζωής του.

 

Ιωάννα Κουβαριτάκη
Δικηγόρος, Master of Advanced Studies in Children’s Rights


001namesstroke

003Anaptixistroke

002Astrologystroke

004Ipsosstroke

Η ομάδα μας

Πατήστε εδώ για να γνωρίσετε τη συντακτική ομάδα και τους συνεργάτες του LoveBaby.gr

Δημοσκόπηση

Ποια είναι η γνώμη σας για την αποθήκευση βλαστοκυττάρων;