Τρόποι ανάπτυξης μιας αλλεργικής νόσου

Σήμερα είναι γνωστό ότι η οικογενειακή (γενετική) προδιάθεση συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη αλλεργικών νόσων και ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου (αλλεργιογόνα). Η ευαισθητοποίηση σε αυτά τα αλλεργιογόνα, συνήθως αναπτύσσεται στην παιδική ηλικία και μπορεί να αποτελέσει την έναρξη των συμπτωμάτων αλλεργικής νόσου.

Ανάπτυξη αλλεργίας:

• Γενετική προδιάθεση και οικογενειακό ιστορικό αλλεργίας
• Έκθεση σε αλλεργιογόνα
• Ιώσεις
• Μόλυνση του περιβάλλοντος
• Αλλεργική νόσος/ συμπτώματα

 

Πηγή: Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών
«Παναγιώτη & Αγλαϊας Κυριακού»
www.aglaiakyriakou.gr